Contacte

Contacte:
Facultatea de Istorie și Geografie
Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă”
Str. Ion Creangă nr. 1, bloc central, etaj 5, 509
Chișinău, MD-2069, Republica Moldova
Telefon: (+373) 22 358305
Fax: (+373) 22 358169
e-mail: decanat.istorie[@]upsc.md