Istoria Catedrei

DESCOPERĂ LUMEA LA CATEDRA DE ISTORIE ȘI GEOGRAFIE !

Catedra de Istorie și Geografie a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” este prima facultate de istorie din Republica Moldova, fondată în anul 1940. Facultatea oferă studii universitare bazate pe valori academice într-un mediu colegial în care fiecare student contează. Catedra se bazează pe studii de calitate orientate spre dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor individuale. Astfel, Catedra dispune de o bogată experienţă în pregătirea tinerilor specialişti, procesul de instruire fiind asigurat de un colectiv monolit, care s-a afirmat în domeniul activităţilor de cercetare şi educaţionale. În cadrul facultăţii activează două catedre: Istorie și Științe Sociale, Geografie și Patrimoniu Cultural. Corpul profesoral–didactic este format din peste 30 de angajați, dintre care 5 doctori habilitaţi în istorie, profesori universitari, 16 doctori în ştiințe. Numărul total de studenți este de peste 600, dintre care 520 studenți la ciclul I, 75 studenți la ciclul II și 12 doctoranzi.

În scopul optimizării procesului de învăţământ Catedra colaborează cu un şir de Instituţii ştiinţifice şi universităţi din România, SUA, Germania, Marea Britanie, Ungaria, Franţa, Rusia, Ucraina, Bulgaria, Canada etc. O colaborare eficientă se realizează cu Muzeul Național de Istorie a Moldovei, Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Institutul Patrimoniului Cultural, Institutul de Istorie, Institutul de Ecologie și Geografie ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei, USM, ULIM, Universitatea de Stat din Tiraspol cu sediul în Chişinău, Universitatea de Stat din Cahul etc.

Instruirea la catedră se realizează conform Procesului de la Bologna, la ciclul I, II şi III, în limbile română, rusă şi străine. Studiile se realizează în cadrul planurilor de învățământ cu frecvenţă la zi sau cu frecvenţă redusă.

Studiile cu frecvenţă la zi sunt bazate pe formarea la dublele specialităţi, care oferă studenţilor posibilitatea de pregătire concomitentă la două discipline înrudite: Istorie şi Geografie; Istorie şi Educaţie Civică; Geografie şi Istorie; Educaţie Civică şi Istorie; Istorie şi Limbă Engleză. Pe parcursul întregii perioade de instruire sunt create oportunităţi de participare la stagii de practici de specialitate (arheologică, muzeistică, arhivistică, pedagogică, geografică), desfăşurate în diverse regiuni ale Republicii Moldova, României, Germaniei, Ucrainei etc. Abilităţile profesionale pedagogice şi de cercetare pot fi dezvoltate în cadrul conferinţelor, seminariilor, meselor rotunde şi altor activităţi academice curriculare și extracurriculare.

Programele de studiu de masterat au ca scop pregătirea specialistului în domenii diverse, capabili să desfăşoare activităţi de profesor, manager, ghid, muzeograf, colaborator al instituţiilor de stat şi nonguvernamentale. Cursurile de specialitate sunt prezentate de către cei mai buni specialişti în domeniu din Republica Moldova, precum şi profesori invitaţi din alte state. Facultatea noastră oferă următoarele programe de masterat: Istorie Europeană Comparată; Patrimoniu istoric şi turism cultural; Didactica disciplinelor istorice; Didactica Educației civice; Românii între Occident şi Orient Relaţii interculturale

CATEDRA DE ISTORIE ȘI GEOGRAFIE – CALEA SPRE SUCCES !