Vizită de studiu în Zurich, Elveția, și Strasbourg, Franța

În perioada 2-7 octombrie 2022 un grup de cadre didactice și experți naționali au întreprins o vizită de studiu la Zurich, Elveția, și la Strasbourg, Franța, în cadrul proiectului “Educația pentru democrație în Republica Moldova”, coordonat de Consiliul Europei și Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, în colaborare cu Universitatea Pedagogică din Zurich. Din componența delegației au făcut parte și profesorii catedrei de Istorie și Științe Sociale: dr., conf. univ. Valentina URSU, lector universitar Valentina SAMOILENCO și lector universitar Iosif MOLDOVANU.

Vizita de studiu în Elveția a avut genericul „Educația pentru societate: realitatea clasei și instruirea profesorilor în Elveția”. Scopul vizitei a fost de a discuta cu experți internaționali, cadre didactice de la Universitatea Pedagogică din Zurich, din domeniul educațional din cantonul Zurich și de a compara conținutul dezvoltat și ghidurile de implementare elaborate în Republica Moldova și în Elveția. Coordonatorul vizitei a fost prof. dr. h.c. Golf Gollob, Departamentul Internațional al Proiectelor în Educație al Universității Pedagogice din Zurich.

Programul a fost bogat, variat și interesant, urmărind cunoașterea experienței Universității Pedagogice din Zurich privind aplicarea Cadrului de referință al competențelor pentru o cultură democratică în procesul de pregătire a profesorilor.

A fost organizată vizitarea unei instituții de învățământ din localitatea Niederweningen din cantonul Zurich, care le-a permis profesorilor din Moldova să vadă cum funcționează o școală în Elveția, în ce măsură curriculumul din Elveția este bazat pe competențe, cum se manifestă cultura democratică în cotidianul predării-învățării-evaluării.

Vizitele au continuat la Strasbourg, unde au avut loc întrevederi cu responsabilii de la Direcția de Cooperare și Consolidare a Capacităților, Departamentul Educație al Consiliului Europei. Aici, au fost puse în discuție politicile educaționale ale Consiliului Europei în domeniul educației pentru democrație, experiența Andorei privind aplicarea în practică a Cadrului de referință al competențelor pentru o cultură democratică, proiectul „Educație pentru cetățenie digitală”. Totodată, responsabilii din Consiliul Europei au solicitat prezentarea experienței instituțiilor de învățământ din țara noastră privind încadrarea copiilor refugiați din Ucraina în sistemul educațional din Republica Moldova.

WordPress Image Gallery Plugin