Admiterea 2014

admitere-slide

Admitere
Universitatea Pedagogică de stat ”Ion Creangă” din mun.Chișinău, este unica instituţie de învăţământ superior de Stat cu profil pedagogic din Republica Moldova, acreditată prin Hotărârea Colegiului MET, seria AU, nr. 000123, din 23.08.2008.

Admiterea 2014 -2015

Astăzi Universitatea întruneşte 8 facultăţi:

 • Filologie
 • Limbi şi literaturi străine
 • Pedagogie
 • Psihologie şi psihopedagogie specială
 • Istorie şi Geografie
 • Arte plastice şi design
 • Informatică şi tehnologii informaţionale în instruire
 • Facultatea de formare continuă a cadrelor didactice și a celor cu funcții de conducere

Procesul de instruire

Instruirea în cadrul Universității se realizează conform Procesului de la Bologna în trei cicluri, în limbile română, rusă şi străine:

 • ciclul I – studii superioare de Licență;
 • ciclul II – studii superioare de Masterat ;
 • ciclul IIIDoctorat.

Candidaţii pot opta pentru studii cu frecvenţă la zi sau cu frecvenţă redusă.

Durata studiilor

Ciclul I (licenţa)
– cu frecvenţă la zi pentru deţinătorii diplomei de bacalaureat, colegiu:

 • 180 de credite la monospecialităţi (3 ani de studii);
 • 240 de credite la specialităţile duble (4 ani de studii);

– cu frecvenţa redusă – 180 de credite – 4 ani de studii

Ciclul II (masterat)

 • 90 de credite – 1,5 ani studii;
 • 120 de credite – 2 ani studii.

Ciclul III (doctorat) pentru deţinătorii diplomei de master – 3 ani de studii cu frecvenţa la zi; – 4 ani de studii cu frecvenţa redusă.

Universitatea colaborează cu diverse instituţii de învăţămînt din: România, Rusia, Germania, SUA, Marea Britanie, Turcia, Italia, Suedia, Portugalia, Bulgaria, Polonia, Austria, Franţa, Belgia etc.

Universitatea dispune de:

 • 6 blocuri de studii;
 • 6 cămine studenţeşti;
 • 3 săli sportive;
 • 2 cantine;
 • o bibliotecă modernă cu 6 săli de lectură şi mediatecă;
 • săli de calculatoare conectate la reţeaua Internet;
 • o tipografie etc.

Studenţii pot beneficia de:

 • locuri în unul din cele 6 cămine studenţeşti;
 • burse de studii/burse sociale;
 • premii pentru reuşită;
 • abonamente pentru transportul urban (cu reduceri);
 • o bibliotecă modernă cu 6 săli de lectură şi mediatecă;
 • săli de sport;
 • cantină studenţească;
 • internet gratuit;
 • instruire în cadrul Facultăţii de Profesii Sociale.
 • asistenţă şi practică lingvistică în centrele din cadrul universităţii (Centrul Britanic, ETRC, filiala DAAD, etc.) ;
 • o tipografie etc.

Termenul de depunere a actelor: 16 iulie – 31 iulie 2013

Programul de activitate al Comisiei de admitere: Luni-vineri, orele 8.30-16.30, Sîmbătă, orele 8.30 – 14.00

Adresa: or. Chişinău, str. Ion Creangă 1.
Tel: (+373 22) 74 72 08, 35 83 02.
Fax: (+373 22) 35 83 36, 35 84 15 .
E-mail: admitereupsc@gmail.com