CONFERINȚA ȘTIINȚIFICĂ NAȚIONALĂ CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ „CERCETAREA ISTORICĂ ȘI CULTUROLOGICĂ ÎN SPAȚIUL UNITAR EUROPEAN: PARADIGME, REALITĂȚI, PERSPECTIVE”

La 24-25 februarie la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, în incinta Clasei Viitorului și în format online, și-a desfășurat lucrările conferința științifică națională cu participare internațională „Cercetarea istorică și culturologică în spațiul unitar european: paradigme, realități, perspective”. Organizatorii manifestării au fost Facultatea de Filologie și Istorie, Catedra de Istorie și Științe Sociale, Școala Doctorală „Istorie. Patrimoniu Cultural. Mai mult…

Susținerea tezelor la masteratul profesional „Didactica disciplinilor istorice”

Pe data de 26.01.2023 a avut loc susținerea tezelor la masteratul profesional „Didactica disciplinilor istorice”. Această susținere a fost una jubiliară. În 2023 au susținut cu succes 10 masteranzi  a celei de a 10 promoție. Aprecierea pentru pregătirea profesională a fost realizată de către doamna Ludmila Tihonov,  dr.conf., grad didactic superior IPLT s. Peresecina. Din partea angajaților a fost prezentă doamna Elena Chicerman, Mai mult…

O NOUĂ PROMOȚIE A PROGRAMULUI DE MASTERAT “DIDACTICA EDUCAȚIEI CIVICE”

La 27 ianuarie în cadrul Comisiei de Stat au fost susținute cu BRIO tezele de masterat realizate în cadrul programului “Didactica Educației civice” de la Facultatea de Filologie și Istorie a Universității Pedagogice de Stat “Ion Creangă”. Membrii Comisiei, formată din: Ludmila TIHONOV, dr. în istorie, conf. univ. – președinte; Valentina URSU, dr. în istorie, conf. univ. – vice președinte; Mai mult…

ZI INTERNAȚIONALĂ DE COMEMORARE

Pe data de 27.01.2023, Biblioteca Liceului Teoretic ” George Meniuc” a găzduit masa rotundă cu genericul: ” Memoria Holocaustului, cunoaștere, înțelegere și conștientizare“, organizată de către CM socioumanistică a LT ” George Meniuc” în colaborare cu Catedra de istorie și științe sociale UPS ” Ion Creangă”. La activitatea extracurriculară au participat profesorii și elevii instituției gazdă, profesorii de istorie din Mai mult…

Conferința științifică națională cu participare internațională CERCETAREA ISTORICĂ ȘI CULTUROLOGICĂ ÎN SPAȚIUL UNITAR EUROPEAN: PARADIGME, REALITĂȚI, PERSPECTIVE

UNIVERSITATEA PEDAGOGICĂ DE STAT „Ion Creangă” DIN CHIȘINĂU FACULTATEA DE FILOLOGIE ȘI ISTORIE CATEDRA ISTORIE ȘI ȘTIINȚE SOCIALE ȘCOALA DOCTORALĂ „Istorie. Patrimoniu cultural. Modernitate”  în colaborare cu INSTITUTUL PATRIMONIULUI CULTURAL, Republica Moldova FACULTATEA DE ISTORIE ȘI FILOSOFIE a Universității de Stat din Chișinău  AGENȚIA PENTRU ȘTIINȚĂ ȘI MEMORIE MILITARĂ, Republica Moldova FACULTATEA TRANSFRONTALIERĂ a Universității „Dunărea de Jos”, Galați, România Mai mult…

Masa rotundă cu genericul: Aplicarea surselor de arhivă în proiectarea istoriei locale

În data de 26.11.2022, Catedra Istorie și științe sociale din cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” în colaborare cu Instituția Publică Liceul Teoretic „Aleksandr Pușkin” din mun. Chișinău și Arhiva Națională de Stat din Republica Moldova, a organizat, masa rotundă cu genericul :Aplicarea surselor de arhivă în proiectarea istoriei locale / Применение архивных источников в проектирование и преподавании локальной Mai mult…