În cadrul relațiilor de parteneriat, profesorii din România au întreprins o vizita de 5 zile în cadrul programului ERASMUS+.