Susținerea tezelor la masteratul profesional „Didactica disciplinilor istorice”