Meritele obținute de colegii catedrei la concursul Euroinvent Book Salon 2021

Facultatea Filologie și Istorie, Catedra istorie și geografie felicită cordial colegii dr. conf. univ. Valentina Ursu, lector univ. Viorel Bolduma, dr. conf. Larisa Noroc, care s-au învrednicit de distincții înalte la Expoziția Europeană a Creativității și Inovării EUROINVENT’21, care a avut loc în perioada 20-22 mai la Iași. Expoziția Europeană a Creativității și Inovării EUROINVENT’21 din România a întrunit mai multe evenimente, Mai mult…

Concurs pentru elevi: Monumente de istorie din localitatea natală: istorie și memorie

Catedra Istorie și Geografie organizează o nouă activitate în cadrul Campaniei Descoperă UPSC – Concursul pentru elevi Monumente de istorie din localitatea natală: istorie și memorie. La concurs pot participa elevii claselor a IX-a – a XII-a din instituțiile de învățământ general din Republica Moldova și România. El va avea loc pe data de 10 iunie 2021 online pe Platforma Meet. https://meet.google.com/szs-dzhm-bfg Începutul la orele Mai mult…

Concursul pentru ocuparea postului de decan la FACULTATEA FILOLOGIE ȘI ISTORIE

În baza Regulamentului privind ocuparea posturilor de conducere în cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, aprobat de Senatul UPSC, proces-verbal nr. 3 din  la 26.11.2015,  Hotărârii Senatului proces-verbal nr. 7 din 25.03.2021 UNIVERSITATEA PEDAGOGICĂ DE STAT „ION CREANGĂ” DIN CHIȘINĂU anunță concursul pentru ocuparea postului de decan la FACULTATEA FILOLOGIE ȘI ISTORIE Candidatul la postul de decan Mai mult…

Admiterea 2020 -Catedra Istorie și Geografie oferă următoarele programe de studii

LICENȚĂ: Specialități duble – 4 ani de studii (240 credite) Educație civică și istorie Geografie și istorie Istorie și geografie Istorie și limba engleză MASTER: 90 credite  – 1,5 ani de studii Didactica disciplinelor istorice Didactica educației civice 120 credite  – 2 ani de studii Istorie europeană comparată Patrimoniu istoric și turism cultural Înregistrarea prealabilă poate fi accesată AICI. Vă Mai mult…

Concursul Cel mai bun student al anului 2018

Tradițional la UPS ”Ion Creangă” se organizează Concursul Cel mai bun student al anului 2018 din Universitatea Pedagogică de Stat, care are ca scop selectarea şi stimularea studenţilor cu rezultate academice deosebite, a celor implicaţi în cercetări ştiinţifice, activităţi civice, artistice, organizatorice, sportive etc. Anul acesta toți doritorii vor depune personal dosarul la comisia de concurs, în perioada 22 octombrie Mai mult…

Concurs “Cel mai bun student al anului 2017″

La 25 Octombrie s-a dat start concursului “Cel mai bun student al anului 2017” din Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă” din Chișinău. Demonstrează tuturor că ești cel mai bun!!!  Este șansa ta! Dosarele se vor depune în perioada 25 Octombrie-7 Noiembrie 2017 de la 14:40 la 16:20 în blocul II, Biroul 21 comisia de concurs Informații suplimentare: Cerere tip Mai mult…