Concursul pentru ocuparea postului de decan la FACULTATEA FILOLOGIE ȘI ISTORIE

În baza Regulamentului privind ocuparea posturilor de conducere în cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, aprobat de Senatul UPSC, proces-verbal nr. 3 din  la 26.11.2015,  Hotărârii Senatului proces-verbal nr. 7 din 25.03.2021

UNIVERSITATEA PEDAGOGICĂ DE STAT „ION CREANGĂ”

DIN CHIȘINĂU

anunță concursul pentru ocuparea postului de decan la

FACULTATEA FILOLOGIE ȘI ISTORIE

 1. Candidatul la postul de decan trebuie să întrunească următoarele condiţii:
 • – să fie cetăţean  al Republicii Moldova;
 • – să aibă o vechime de cel puţin 5 ani de activitate didactică;
 • – să posede grad ştiinţific şi titlu ştiinţifico-didactic în domeniul respectiv;
 • – să cunoască limba de stat a republicii, conform legii despre funcţionarea limbilor pe teritoriul Republicii Moldova;
 • – să prezinte un program privind activitatea unităţilor corespunzătoare;
 • – să nu depăşească vârsta de pensionare.
 1. 2. Pentru a fi înregistrat, candidatul la postul de decan, în termenele indicate în anunțul de alegere a decanului, depune la Secția Resurse Umane cererea de înscriere la care se anexează:
 • Curriculum vitae (format Europass);
  – copia carnetului de muncă;
 • – copia diplomei de doctor/doctor habilitat şi a diplomei de conferenţiar universitar/profesor universitar în domeniul ştiinţei corespunzător funcţiei;
 • – lista selectivă a lucrărilor ştiinţifice şi metodice publicate;
 • – programul privind activitatea unităţii corespunzătoare.
 1. Data – limită de depunere a dosarului este 12 aprilie 2021, ora 16.30.
 2. Dosarul se depune pe suport de hârtie, începând cu data de 29 martie 2021, ora 9.00 la Secția Resurse Umane UPSC, str. Ion Creangă 1, biroul 27.
 3. Persoana responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare și de primirea documentelor –Șef Secție Resurse Umane, Tatiana Spînu: tel. 022-35-83-31, adresa electronică spinu.tatiana@upsc.md

Comisia de concurs