Conferința științifică anuală a studenților și masteranzilor

La 23 aprilie 2021, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău a organizat Conferința științifică anuală a studenților cu genericul „Probleme actuale ale științelor socioumanistice”. Conferința a fost consacrată problemelor actuale, realizărilor și perspectivelor de dezvoltare în cadrul științelor sociale, umanistice, exacte, științelor naturii și artelor. Secția:

Probleme actuale ale istoriei, geografiei și patrimoniului a fost moderată de dna dr. în istorie conf. univ. Larisa Noroc. În cadrul secției au participat studenți și masteranzi de la Ciclul I și Ciclul II, precum urmează:

  1. Nicolaev Diana. Politica confesională a lui Mihai Viteazul.
  2. Grecu Valentina. Rolul ICROM în protecția patrimoniului.
  3. Melnic Iulia. Consiliul Internațional al Monumentelor și Siturilor: Istorie și impact.
  4. Prodan Mihaela. ICOM și instituțiile aferente.
  5. Culeanu Liliana. Consiliul Europei și relațiile lui cu Republica Moldova.
  6. Șufariu Sebastian. Arheologia judiciară în vitrina patrimoniului cultural național.
  7. Tașcă Elena.Cu privire la dezvoltarea competențelor de cercetare prin intermediul istoriei locale la elevi.
  8. Sîncu N.Referințe didactice privind aprecierea rolului personalității în procesul studierii istoriei.
  9. Tonu Margareta.Modele de „bune practici” privind aplicarea strategiilor interactive în procesul studierii istoriei la treapta liceala.

Lucrările au fost coordonate de dr. conf. V. Ursu, dr. conf. S. Musteață, dr. conf. A. Lisnic, dr. conf. L. Noroc,  lector univ. V. Bolduma.