CONFERINȚĂ ȘTIINȚIFICĂ ANUALĂ

În data de 26.03.21 în cadrul CATEDREI DE ISTORIE ȘI GEOGRAFIE s-a desfășurat conferința științifică națională cu participare internațională „Probleme ale științelor socioumanistice și ale modernizării învățământului”.
Profesorii Catedrei au prezentat comunicări științifice integrate în Secțiunea a VI-a cu genericul ABORDĂRI, CONCEPTE DE CERCETARE A ȘTIINȚELOR SOCIOUMANE, PATRIMONIULUI ISTORIC CULTURAL ȘI NATURAL.
Moderator: dr., conf. univ. Larisa NOROC.
Comunicările care au prezentat interes și au incitat discuții sunt următoarele: 

Larisa NOROC, dr., conf. univ. Consiliul Europei – instituție europeană de protecție a patrimoniului;
Viorel BOLDUMA, lector univ. Emigrarea populației din județul Bender în Extremul Orient (sf. sec. XIX-înc. sec XX);
Valentin BURLACU, dr., conf. univ. Foametea organizată în 1932-1933 în RASSM; 

Silvia CHICU, dr., conf. univ. Aspecte din istoria familiei românești: încheierea și desfacerea căsătoriei (sec. XVI-XVII);
Nicolae CHICUȘ, dr., conf. univ. Dinamica mortalității în Basarabia în anii 20-30 ai sec. al XX-lea. Studiu de caz: Slobozia Bolohanului, județul Orhei; 
Valentina URSU , dr., conf. univ. Soarta monumentelor de istorie din Satu-Nou, raionul Reni; 
Valentin CUȘCĂ , dr., conf. univ. Populismul în contextul globalizării și tehnologiilor informaționale; 
Valentina ENACHI , dr., conf. univ. Arta totalitară: studiu asupra imaginilor feminine în pictura sovietică;
Ion DANILESCU, dr., conf. univ. Evidențierea bioproductivității culturilor agricole – direcțiile de cercetare, realizări și eșecuri în Republica Moldova;
Sergiu CATARAGA, lector univ. Războiul al Doilea Mondial și cenzura sovietică;
Angela LISNIC, dr., conf. univ. Recurs istoric asupra metodelor de predare-învățare a disciplinei școlare „Istoria”;
Elena BUZINSCHI, dr., lector univ. Coraportul dintre știință și morală in viziunea lui Jean-Jacques Rousseau;
Galina BODAREU, lector univ. Comunicarea științifică – obiectiv al competențelor specifice la lecțiile de istorie;
Corina SAVIȚCHI, lector univ. Evoluția orientărilor profesionale a tineretului din Republica Moldova;
Gheorghi NICULIȚA, dr., conf. univ. Subiectivismul didactic în predarea temei „Relieful Moldovei” în clasa a VIII-a.