CONFERINȚA ȘTIINȚIFICĂ NAȚIONALĂ CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ „CERCETAREA ISTORICĂ ȘI CULTUROLOGICĂ ÎN SPAȚIUL UNITAR EUROPEAN: PARADIGME, REALITĂȚI, PERSPECTIVE”

La 24-25 februarie la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, în incinta Clasei Viitorului și în format online, și-a desfășurat lucrările conferința științifică națională cu participare internațională „Cercetarea istorică și culturologică în spațiul unitar european: paradigme, realități, perspective”. Organizatorii manifestării au fost Facultatea de Filologie și Istorie, Catedra de Istorie și Științe Sociale, Școala Doctorală „Istorie. Patrimoniu Cultural. Modernitate”.

La manifestare au participat circa 130 cercetători științifici, cadre științifico-didactice din învățământul superior și general, muzeografi, specialiști din domeniul turismului, doctoranzi, masteranzi, studenți din 6 țări: Republica Moldova, România, Ucraina, Rusia, Belarus, Azerbaidjan. Conferința a fost organizată în colaborare cu Institutul Patrimoniului Cultural, Facultatea de Istorie și Filosofie a Universității de Stat din Moldova, Facultatea Transfrontalieră a Universității „Dunărea de Jos” din Galați, Agenția pentru Știință și Memorie Militară a Republicii Moldova.

Participanții au reprezentat mai multe instituții academice și universitare: Universitatea „Al.I. Cuza” din Iași, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Universitatea din București, Universitatea „Valahia” din Târgoviște, Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, Universitatea Umanistă de Stat din Izmail, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Moldova, Muzeul Național de Istorie a Moldovei, Muzeul de Istorie al orașului Chișinău, licee și gimnazii din multe raioane și localități ale Republicii Moldova și României.

Programul Conferinței a cuprins 83 de comunicări incluse în ședința plenară și 5 secțiuni: Secțiunea 1. Evoluții și procese istorico-culturale: promovarea valorilor etnice și consolidarea solidarității cetățenești; Secțiunea 2. Cultura, istoria și comunicarea mediatică în contextul provocărilor sociale actuale; Secțiunea 3. Comunicarea interculturală: dialog sau confruntare?; Secțiunea 4. Noi perspective interculturale în epoca contemporană; Secțiunea 5. Noi conținuturi și metode de predare în procesul de studiere a istoriei și culturii. Argumente, opinii, recomandări.

În cadrul comunicărilor au fost examinate subiecte actuale pentru științele socio-umaniste: semnificația istoriei în contextul vieții sociale contemporane, rolul culturii în promovarea valorilor general-umane, importanța unui dialog continuu între reprezentanții diverselor comunități etnice, noi paradigme interculturale, strategii didactice și educaționale moderne de formare a competențelor pentru o cultură democratică etc. Subiecte actuale ș interesante au fost prezentate de profesorii universitari Anatol Petrencu, Elena Prus, Elena Ploșniță, Sergiu Musteață, Valentin Constantinov, Cătălin Negoiță, Veaceslav Stepanov, Valentina Marinescu și Ramona Marinache etc. Cercetări dedicate diverselor aspecte ale istoriei, rolului mass-media, multiculturalismului, valorificării patrimoniului cultural prin cercetare și educație i-au avut ca autori pe: S. Chicu, V. Enachi, L. Petrenco, V. Cușcă, N. Ciubotaru, Ad. Dolghi, L. Coadă, El. Ardelean, L. Lazarev, A. Bohanțov, A. Ceastina, M. Miron, N. Grădinaru, S. Suvac, A. Lisnic, T. Zaicovschi, D. Nicoglo, L. Noroc, V. Ursu etc. Autorii au venit cu mai multe sugestii și recomandări adresate factorilor de decizie, cercetătorilor științifici, cadrelor didactice, masteranzilor, doctoranzilor, publicului larg.

Programul conferinței a cuprins și o excursie la GALERIA „Petru Costin”, organizată de colaboratorii  Agenției pentru Știință și Memorie Militară. Participanții au avut frumosul prilej să facă cunoștință cu dl Petru Costin și cu extraordinarele colecții ale dlui, mai multe din ele înscrise în Cartea Recordurilor GUINESS.

Materialele conferinței vor fi înserate într-un volum tematic.