Conferința științifică națională cu participare internațională CERCETAREA ISTORICĂ ȘI CULTUROLOGICĂ ÎN SPAȚIUL UNITAR EUROPEAN: PARADIGME, REALITĂȚI, PERSPECTIVE

UNIVERSITATEA PEDAGOGICĂ DE STAT Ion Creangă DIN CHIȘINĂU

FACULTATEA DE FILOLOGIE ȘI ISTORIE

CATEDRA ISTORIE ȘI ȘTIINȚE SOCIALE

ȘCOALA DOCTORALĂ „Istorie. Patrimoniu cultural. Modernitate 

în colaborare cu

INSTITUTUL PATRIMONIULUI CULTURAL, Republica Moldova

FACULTATEA DE ISTORIE ȘI FILOSOFIE a Universității de Stat din Chișinău 

AGENȚIA PENTRU ȘTIINȚĂ ȘI MEMORIE MILITARĂ, Republica Moldova

FACULTATEA TRANSFRONTALIERĂ a Universității „Dunărea de Jos”,

Galați, România

organizează

Conferința științifică națională cu participare internațională

CERCETAREA ISTORICĂ ȘI CULTUROLOGICĂ

ÎN SPAȚIUL UNITAR EUROPEAN: PARADIGME, REALITĂȚI, PERSPECTIVE

Programul conferinței accesați AICI

Cerințele pentru redactarea articolelor accesați AICI

Model de completare a listei bibliografice accesați AICI


Evenimentul se va desfășura pe 24-25 februarie 2023 la Chișinău, str. Ion Creangă, 1, bloc 1

în regim mixt

Conferința va fi consacrată problemelor actuale, realizărilor și perspectivelor de dezvoltare în domeniul științelor umanistice, științelor sociale, culturologiei, patrimoniului cultural.

La conferinţă sunt invitaţi cercetători, cadre științifico-didactice și didactice din învățământul superior și general, muzeografi, doctoranzi din Republica Moldova și din străinătate.


Lucrările se vor desfășura în următoarele secții:

Nr. Denumirea secției Coordonator –

responsabil

Date de contact
1.        Evoluții și procese istorico-culturale: promovarea valorilor etnice și consolidarea solidarității cetățenești. Larisa NOROC,

dr., conf. univ.

Tel.: 068453522

e-mail: larisa.noroc@gmail.com

2.        Cultura, istoria și comunicarea mediatică în contextul provocărilor sociale actuale. Valentina ENACHI,

dr., conf. univ.

Tel.: 079971271

e-mail: valentina_enachi@yahoo.com

3.        Comunicarea interculturală: dialog sau confruntare? Noi competențe interculturale în condițiile erei digitalizării. Viorel BOLDUMA, lector universitar Tel.: 069301282

e-mail: bviorel@yandex.ru

4.        Noi conținuturi și metode de predare în procesul de studiere a istoriei și culturii. Argumente, opinii, recomandări. Valentina URSU,

dr., conf. univ.

Tel.: 069288623

e-mail: ursuvalentina@yahoo.com