Misiune

Misiunea Facultăţii: Formarea iniţială şi continuă a cadrelor de înaltă calificare adaptaţi exigenţelor ştiinţei şi societăţii contemporane.

Obiective:

  • Formarea specialiştilor cu pregătire superioară pentru învăţământ, ştiinţă şi cultură bazată pe respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în statul de drept;
  • Dezvoltarea ştiinţei, educaţiei şi culturii naţionale adaptate exigenţelor societăţii contemporane;
  • Promovarea spiritului civic, gândirii critice, pluralismului de opinii, toleranţei şi altor valori ale democraţiei;
  • Transformarea Facultăţii într-un centru de Promovare a relaţiilor de cooperare internaţională şi schimb de experienţă.