Facultatea Istorie și Geografie

Facultatea de Istorie și Geografie a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” este prima facultate de istorie din Republica Moldova, fondată în anul 1940. Facultatea oferă studii universitare bazate pe valori academice într-un mediu colegial în care fiecare student contează. Facultatea se bazează pe studii de calitate orientate spre dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor individuale. Astfel, Facultatea dispune de o bogată experienţă în pregătirea tinerilor specialişti, procesul de instruire fiind asigurat de un colectiv monolit, care s-a afirmat în domeniul activităţilor de cercetare şi educaţionale. În cadrul facultăţii activează trei catedre: Istorie Universală, Istoria Românilor, Etnologie şi Geografie. Corpul profesoral–didactic este format din peste 30 de angajați, dintre care 5 doctori habilitaţi în istorie, profesori universitari, 16 doctori în ştiințe. Numărul total de studenți este de peste 600, dintre care 520 studenți la ciclul I, 75 studenți la ciclul II și 12 doctoranzi.

În scopul optimizării procesului de învăţământ Facultatea colaborează cu un şir de Instituţii ştiinţifice şi universităţi din România, SUA, Germania, Marea Britanie, Ungaria, Franţa, Rusia, Ucraina, Bulgaria, Canada etc. O colaborare eficientă se realizează cu Muzeul Național de Istorie a Moldovei, Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Institutul Patrimoniului Cultural, Institutul de Istorie, Institutul de Ecologie și Geografie ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei, USM, ULIM, Universitatea de Stat din Tiraspol cu sediul în Chişinău, Universitatea de Stat din Cahul etc.