În cadrul relațiilor de parteneriat, profesorii din România au întreprins o vizita de 5 zile în cadrul programului ERASMUS+.

În perioada 1-7 iulie 2022, dr. conf. Stefan DEZSI si dr. conf. Ciprian-Sandu MOLDOVAN, profesori dr. conf. univ., de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Facultatea de Geografie, Departamentul de Geografie Umană și Turism ​se află ​în mobilitate la Chișinău. În cadrul relațiilor de parteneriat, care există între Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă” din Chișinău (Republica Moldova) și Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (România), profesorii din România au întreprins  o vizita de 5 zile în cadrul programului ERASMUS+.

Mobilitatea este de tip staff training. Profesorii români au vizitat Catedra de istorie și geografie, decanatul Facultății de Filologie și Istorie, sălile de curs, biblioteca, Clasa viitorului. Oaspeții au fost interesați de dotarea sălilor de curs, asigurarea curriculară a disciplinelor de geografie, Planurile de studii, modalitatea de petrecere a practicii economico-geografice. Profesorii din România au fost plăcut suprinși de prezența în cadrul UPS „Ion Creangă” a Centrului Clasa Viitorului, care include un spațiu de instruire deschis și flexibil, unde profesorii pot experimenta scenarii de predare-învățare-evaluare inovative, folosind noi  tehnologii digitale.

Ziua de luni, 4.07.22 a fost axată pe mai multe secvente de discutii dintre profesorii din România și reprezentanții UPS „Ion Creangă”. Întruniri s-au desfășurat cu decanul Facultățiide Filologie și Istorie dr. conf. G. Topor, prodecanul facultății A. Tverdohleb, șeful catedrei dr. conf. L. Noroc, profesorii disciplinelor de geografie din cadrul UPSC dr. conf. V. Maxim, Gh. Niculiță. O altă întrunire importantă a avut cu reprezentanții rectoratului: rectorul UPSC, dr. conf. Al. Barbăneagră, prorector pentru activitatea științifică și relații internaționale L. Armașu, specialistul principal pentru mobilități studenți și personal incoming/outgoing Erasmus+ și CEEPUS; proiecte Erasmus+ și rețele CEEPUS O. Gangan. Comunicările a avut drept scop schimbul de experiență de natura administrativă, pedagogică, mobilitate academică.