Invitație la Conferința științifică

Conferința științifică / Academic Conference

CERCETAREA ISTORIEI ȘI PATRIMONIULUI CULTURAL LOCAL ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII DURABILE A SOCIETĂȚII /

HISTORICAL RESEARCH AND THE INVESTIGATION OF LOCAL CULTURAL HERITAGE IN THE FRAMEWORK OF SUSTAINABLE SOCIETAL DEVELOPMENT

Chişinău, Republica Moldova / Republic of Moldova

24-25 septembrie 2021 / September 24-25, 2021


Organizator / Organizer:

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău /

„Ion Creangă” State Pedagogical University

Facultatea Filologie și Istorie / Faculty of Philology and History

Catedra Istorie și Geografie / Department of History and Geography

Pentru mai multe detalii accesați programul conferinței AICI