Licență

buclet2014istorie-3Ciclul I (Licenţă)

  • 180 de credite la mono-specialităţi, secţia zi – 3 ani de studii;
  • 240 de credite la specialităţile duble, secţia zi – 4 ani de studii;
  • 180 credite la mono-specialităţi, secţia cu frecvenţă redusă – 4 ani.

Programe de studii

Studiile la dublele specialităţi oferă studenţilor posibilitatea de pregătire concomitentă la două discipline înrudite. Pe parcursul întregii perioade de instruire sunt create oportunităţi de participare la stagii de practici de specialitate (arheologică, muzeistică, arhivistică, pedagogică, geografică), desfăşurate în diverse regiuni ale Republicii Moldova, României, Germaniei, Ucrainei etc. Abilităţile profesionale pedagogice şi de cercetare pot fi dezvoltate în cadrul conferinţelor, seminariilor, meselor rotunde şi altor activităţi academice.

STUDII CU FRECVENŢĂ REDUSĂ

Titlul obţinut la finele studiilor este Licenţiat în Ştiinţe ale Educaţiei. Acesta acordă absolventului posibilitatea de angajare în calitate de profesor de Istorie, Educaţie Civică, Geografie, diriginte, director-adjunct pentru activitatea educaţională în sistemul învăţământului preuniversitar, metodist în Centrele pentru copii şi tineri.

BUCLETUL FACULTĂŢII:

  • în limba română
buclet_rom_01 buclet_rom_02
  • în limba rusă
buclet_ru_01 buclet_ru_02