Meritele obținute de colegii catedrei la concursul Euroinvent Book Salon 2021

Facultatea Filologie și Istorie, Catedra istorie și geografie felicită cordial colegii dr. conf. univ. Valentina Ursu, lector univ. Viorel Bolduma, dr. conf. Larisa Noroc, care s-au învrednicit de distincții înalte la Expoziția Europeană a Creativității și Inovării EUROINVENT’21, care a avut loc în perioada 20-22 mai la Iași.

Expoziția Europeană a Creativității și Inovării EUROINVENT’21 din România a întrunit mai multe evenimente, printre care și Salonul de Carte Euroinvent Book Salon 2021. Cercetătorii UPS „Ion Creangă” din Chișinău au participat cu câteva lucrări din domeniul istoriei și patrimoniului. În rezultatul jurizării, UPS „Ion Creangă” a obținut 1 Medalie de Argint, 1 Medalie de Bronz, 1 Diplome de Excelență.

Felicitări, succes și multe realizări frumoase în continuare!