O NOUĂ PROMOȚIE A PROGRAMULUI DE MASTERAT “DIDACTICA EDUCAȚIEI CIVICE”

La 27 ianuarie în cadrul Comisiei de Stat au fost susținute cu BRIO tezele de masterat realizate în cadrul programului “Didactica Educației civice” de la Facultatea de Filologie și Istorie a Universității Pedagogice de Stat “Ion Creangă”.
Membrii Comisiei, formată din: Ludmila TIHONOV, dr. în istorie, conf. univ. – președinte; Valentina URSU, dr. în istorie, conf. univ. – vice președinte; Valentina ENACHI, dr. în istorie, conf. univ.; Ala Gherman, grad didactic superior, Directorul IPLT “Liviu Deleanu” din Chișinău; Corina SAVIȚCHI, lector universitar – secretar, au apreciat cu note excelente toate tezele, remarcând responsabilitatea, perseverența și foarte bune competențe de cercetători.
Felicitări pentru:
 • BOLDUMA Viorel
 • CACIULA Ion
 • GOGU Snejana
 • GUȚU-DIACONU Natalia
 • MARDARI Nicolae
 • POSTOLACHI Viorel
 • TRONCIU Dorina
 • TERGUȚA Violeta.
Aducem sincere mulțumiri conducătorilor științifici:
 • Iosif MOLDOVANU
 • Călin RUS
 • Larisa NOROC
 • Valentina ENACHI
 • Elena BUZINSCHI
 • Valentina URSU,
pentru îndrumarea și sprijinul oferit pe tot parcursul elaborării tezelor.
Comisia de Stat a recomandat continuarea studiilor la Ciclul III – Doctorat, și publicarea mai multor părți ale cercetărilor.
FELICITĂRI tuturor pentru obținerea acestor frumoase rezultate!