Participarea în cadrul proiectului „Susținerea competenței vizuale pentru consolidarea democrației“

ȘCOALĂ DE TOAMNĂ

În perioada 6-12 noiembrie 2022, Viorel Bolduma, lector universitar la Catedra Istorie și Științe Sociale, Facultatea de Filologie și Istorie, a participat în cadrul unui grup de cadre didactice din
Republica Moldova și Ucraina, la Școală de toamnă, desfășurată în Leipzig și Berlin. Manifestarea a fost organizată grație proiectului „Susținerea competenței vizuale pentru consolidarea democrației“, organizat de Moldova-Institut-Leipzig (MIL), susţinut financiar de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Federale Germania, în cadrul programului „Consolidarea cooperării cu societatea civilă în țările Parteneriatului estic și în Rusia”.

Scopul principal al școlii de toamnă a fost de a încuraja schimbul profesional între experți în domeniul educației media din Germania, Ucraina, Moldova. Școala de toamnă a cuprins un program variat de acțiuni, inclusiv discuții, prelegeri, ce au oferit participanților oportunități de a discuta subiecte pentru analiza materialelor vizuale ca sursă de cunoaștere a trecutului (interpretarea fotografiilor / imaginilor istorice în lecțiile de istorie) și problemele funcționării mass-media, utilizarea mijloacelor vizuale, mecanismul de creare a „realității” și de conștientizare a acesteia de către public. În special, au fost discutate aspecte, precum: ce ar trebui să fie luat în considerare la interpretarea imaginilor, modul de identificare a contextului vizual, modul în care factorii subiectivi afectează crearea vizualului, cum să înțelegem critic concepte, precum „realitate”, „adevăr”, „informații”, „manipulare vizuală” etc.