Patrimoniu Istoric și Turism Cultural

 • Programul de Masterat Patrimoniu istoric şi turism cultural se adresează absolvenţilor instituţiilor de învăţământ superior cu specialităţile Istorie, Etnologie, Istorie şi Etnografie, Antropologie, Muzeologie, Istorie şi Educaţie Civică, Educație Civică și Istorie, Istorie şi Geografie, Geografie și Istorie, Istorie şi Limbă engleză, Arte Plastice, Design, Limbi Străine etc., atât din Republica Moldova, cât şi din alte ţări.

  Studiile la acest program durează 2 ani, absolvenții obținând 120 de credite.

  Masteratul tinde să asigure piaţa muncii cu specialişti în domeniul istoriei culturii şi protecţiei valorilor materiale şi spirituale naţionale şi universale, turismului cultural, posesori ai unor cunoştinţe solide în domeniu, buni cunoscători ai abordărilor teoretice şi practice moderne şi a unor deprinderi operaţionale în valorificarea patrimoniului și organizarea turismului.

 • Ursu Valentina, dr., conf. univ.,  COORDONATOAREA PROGRAMULUI PATRIMONIU ISTORIC ȘI TURISM CULTURAL
  Cursuri:
  1. Patrimoniu artistic
  2. Turism cultural
  Ploșniță Elena, dr.hab., conf.univ.
  Cursuri:
  1. Patrimoniu cultural:noțiuni și teorii
  2. Muzeificarea patrimoniului cultural
  Buzilă Varvara, dr., conf. univ.,
  Cursuri:
  1. Patrimoniu etnografic
  2.Instituții europene și internaționale în domeniul patrimoniului cultural
  Musteață Sergiu, dr., conf. univ.,
  Cursuri:
  1. Convenții internaționale în domeniul protecției patrimoniului cultural
  2.Protecția patrimoniului cultural: cadrul legislativ național
  Bejan Iurie, dr., conf. univ.,
  Cursuri:
  1. Patrimoniu natural
  2. Managementul turismului
  Ursu Ion, dr.
  Cursuri:
  1. Patrimoniu arheologic
  Varta Ion, dr., conf. univ.,
  Cursuri:
  1. Patrimoniu arhivistic
  Ștefăniță Ion, lector univ.
  Cursuri:
  1. Managementul patrimoniu cultural
  Popa Alexandru, dr.hab., conf.univ.
  Cursuri:
  1. Conservarea patrimoniului
  Petrencu Anatolie,dr. hab., prof. univ.
  Cursuri:
  1.Patrimoniu și memorie culturală

 •  

 • Valentina Ursu, şefa catedrei Geografie și Patrimoniu Cultural, coordonatoarea programului de Masterat

  Tel. (+373) 022-24-07-95

  ursuvalentina@yahoo.com