REVISTA PLURAL. ISTORIE. CULTURĂ. SOCIETATE a primit CERTIFICATUL de ACREDITARE la CATEGORIA A

Revista Catedrei Istorie și Geografie PLURAL. Istorie. Cultură. Societate, a obținut un succes remarcabil – includerea în Categoria A a revistelor științifice.

FELICITARI colegiului de redacție al Revistei – Sergiu MUSTEAȚĂ (redactor-șef), Octavian MUNTEANU, Diana DUMITRU, Andrei CUȘCO, Petru NEGURĂ, Valentina URSU, Igor CAȘU, pentru această înaltă apreciere. E dovada unei munci enorme, a dedicației și perseverenței, a tenacității, dăruirii științei și promovării adevărului istoric.

 

BRAVO COLEGI!!!