Se anunţă susţinerea tezei de doctor habilitat în istorie

Candidat Valentin CONSTANTINOV
Consultant științific Gheorghe GONȚA, dr. habilitat în istorie, prof. univ.
Consiliul ştiinţific specializat DH 611.02-06 de la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău

Tema tezei Țara Moldovei în cadrul relațiilor internaționale (1611-1634)

Specialitatea 611.02 Istoria Românilor (pe perioade)_

Data 10 iunie 2019
Ora  15.00
Local Chișinău, str. Ion Creangă, 1, bl. 2, Sala Senatului
Teza de doctorat poate fi consultată pe pagina web a ANACEC (www.cnaa.md) și în Biblioteca Științifică a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău