Se anunţă susţinerea tezei de doctor în istorie

Candidat Artur LEȘCU
Conducător Ion VARTA, dr. în istorie, conf. univ.
Consiliul ştiinţific specializat D 611.02-29 de la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău

Tema tezei Legislația punitivă și sistemul penitenciar din Basarabia, 1812-1864

Specialitatea 611.02 Istoria Românilor (pe perioade)_

Data 29 mai 2019
Ora  14.00
Local Chișinău, str. Ion Creangă, 1, bl. 2, Sala Senatului
Teza de doctorat poate fi consultată pe pagina web a ANACEC (www.cnaa.md) și în Biblioteca științifică a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău