Seminarul Științific de Profil 611.02 Istoria Românilor

Seminarul Științific de Profil 611.02 Istoria Românilor (pe perioade); 611.03 Istoria Universală (pe perioade) din cadrul UPS „Ion Creangă” anunţă examinarea tezei de doctor habilitat în ştiinţe la specialitățile 651.01 – Teoria și istoria artelor plastice; 611.02 – Istoria Românilor (pe perioade) cu tema Evoluția artei metalelor în Basarabia (sec. al XIX-lea – prima jum. a sec. XX)„, realizată de Liliana Condraticova, dr. în studiul artelor, conferențiar cercetător.

Consultant ştiinţific – Pavel COCÂRLĂ, dr. hab. în ştiinţe istorice, profesor universitar.

Şedinţa SŞP va avea loc miercuri, 27 septembrie 2017ora 15.00, în Sala 408, str. Ion Creangă 1, bloc 1, etajul 4.

Președinte al S.Ş.P. – Demir Dragnev, dr. hab. în științe istorice, prof.   univ.,

membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei

Secretar științific al S.Ş.P. – Valentina Ursudr. în științe istorice, conf. univ.