Coordonatori de program

Valentina Ursu – coordonatoarea programelor de masterat “Patrimoniu istoric și turism cultural” și “Didactica Educației civice” 
                               Tel. 069288623
                               e-mail: ursuvalentina@yahoo.com
Angela LISNIC   – Coordonator program Master “Didactica disciplinelor istorice” 
                              Tel. 069089471
                              e-mail: alisnic2009@gmail.com