Șefa catedrei

  • Șef catedră – Larisa NOROC
  • Contact- 022 24 07 55
  • Laborant–Corina SAVIȚCHI – 022 24 07 55
  • Laborant -Ludmila FILIMON – 022 240794