Susținerea tezelor la masteratul profesional „Didactica disciplinilor istorice”

Pe data de 26.01.2023 a avut loc susținerea tezelor la masteratul profesional „Didactica disciplinilor istorice”. Această susținere a fost una jubiliară. În 2023 au susținut cu succes 10 masteranzi  a celei de a 10 promoție.
Aprecierea pentru pregătirea profesională a fost realizată de către doamna Ludmila Tihonov,  dr.conf., grad didactic superior IPLT s. Peresecina. Din partea angajaților a fost prezentă doamna Elena Chicerman, absolventă primei promoții a acestui masterat profesional.
Felicitări!! Succese  și noi realizări în activitatea profesională!!!!”