UN NOU SUCCES AL PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ (RE)CALIFICARE LA EDUCAȚIA CIVICĂ/EDUCAȚIA PENTRU SOCIETATE

La 29 și 30 iunie 2021 a avut loc susținerea publică a tezelor de calificare profesională suplimentară (re)calificare la Educația civică/Educația pentru societate, acțiune ce a finalizat studiile în acest program.

Tezele au cuprins aspecte importante din procesele de formare a competențelor pentru o cultură democratică, axându-se pe: formarea spiritului civic la elevi prin învățarea bazată pe proiect; dezvoltarea competențelor de responsabilitate la elevi; promovarea valorilor culturii naționale în cadrul disciplinei Educație pentru societate; formarea spiritului civic la elevi prin promovarea democraţiei în şcoală; dezvoltarea capacității de a se exprima cu încredere și fără agresiune la elevii din ciclul gimnazial; formarea competențelor de soluționare a conflictelor la elevii din ciclul liceal în cadrul orelor de Educație pentru societate; dezvoltarea abilităților de comunicare asertivă în instituțiile profesional-tehnice; particularitățile formării competențelor pentru cultura democratică în învățământul profesional tehnic; importanța comunicării interculturale în procesul de educare și socializare a elevilor etc.

Comisia de Sta a fost constituită din Rodica Solovei, dr., conf. univ., Institutul de Științe ale Educației – Președinte; Angela Solcan, dr., conf. univ., vice-rector al UPS Ion Creangă; Valentina Ursu, dr., conf. univ., coordonatoarea programului de formare; Ion Bulicanu și Ludmila Filimon. Au fost apreciate calitatea înaltă a tezelor, prezentărilor, caracterul inedit a studiilor, competențele de expunere a principalelor rezultate ale profesorilor Antocică Rodica, Grecu Corina, Matevosean Susana, Corencenco Galina, Munteanu Aurica, Moraru Aliona, Volontir Aliona, Rusnac-Frăsineanu Magdalena etc.

Tezele au avut în calitate de conducători profesori cu o bogată experiență didactică și educațională: Valentina Ursu, Iosif Moldovanu, Valentina Samoilenco, Larisa Noroc, Valentina Enachi, Viorel Bolduma.

Felicitări tuturor celor 19 cadre didactice și întregii echipe a programului de formare!!!