Valorificarea patrimoniului etnocultural al Republicii Moldova în cercetare și educație” (Ediția a III-a)

Aducem la cunoștință participanților și tuturor persoanelor interesate, programul conferinței științifice naționale cu participare internațională a tinerilor cercetători „Valorificarea patrimoniului etnocultural al Republicii Moldova în cercetare și educație” (Ediția a III-a). http://patrimoniu.asm.md/arhive/3587