ZI INTERNAȚIONALĂ DE COMEMORARE

Pe data de 27.01.2023, Biblioteca Liceului Teoretic ” George Meniuc” a găzduit masa rotundă cu genericul: ” Memoria Holocaustului, cunoaștere, înțelegere și conștientizare“, organizată de către CM socioumanistică a LT ” George Meniuc” în colaborare cu Catedra de istorie și științe sociale UPS ” Ion Creangă”.

La activitatea extracurriculară au participat profesorii și elevii instituției gazdă, profesorii de istorie din republică implicați în cursurile de perfecționare în cadrul  Centrului de Formare Continuă și Leadership a UPS ” Ion Creangă”, elevii STO ” Gavriil Bănulescu-Bodoni” din Chișinău.

Aducem sincere mulțumiri doamnei Noroc Larisa, doctor în istorie, conferențiar universitar, pentru prezentarea de la activitate.